Spectrolab-Plus EM15/EE15

Gasuttagsposter för laboratorieinredning som ex. dragskåp, dragbänkar och laboratoriebord.

Gasuttagsposterna i EM15- och EE15-serien är specifikt utformade för integration i laboratorieinredning.
De ger hög renhet och speciella gaser för optimal leverans av laboratorieutrustning. Uttagspostens huvudsakliga uppgift är att reducera respektive inloppstryck till det erforderliga utloppstrycket i
specifika laboratorietillämpningar. Gasförsörjningen kan avbrytas eller släppas till laboratorieutrustningen
med hjälp av avstängningsventilen på tryckregulatorn eller den valfria konfigurerbara serviceventilen.

 

Användning

EM15-uttagsposterna är avsedda att användas för inerta, icke frätande gaser upp till kvalitet 6,0 medan
EE15-uttagsposterna är avsedda för frätande gaser och gasblandningar upp till kvalitet 6,0.

Tillåtna gaser och tryckområden för uttagsposterna anges på produktetiketten och gastypetiketten. Uttagsposter används i de flesta fall som en andra tryckreducering vid ändpunkterna av ett rörsystem, dvs i laboratoriet. Uttagsposter kan användas i ett ATEX-område då de saknar antändningskälla (antändningsriskbedömning i enlighet med DIN EN 13463-1).

Informationsblad PDF

 

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.